Gửi tin nhắn
VBE Technology Shenzhen Co., Ltd.
VBE Technology Shenzhen Co., Ltd.
Kiểm soát chất lượng
Trang chủ /

VBE Technology Shenzhen Co., Ltd. Kiểm soát chất lượng

Giấy chứng nhận
Trung Quốc VBE Technology Shenzhen Co., Ltd. giấy chứng nhận

Tiêu chuẩn:Computer software copyright registration certificate

Số:01521193

Ngày phát hành:2017-03-22

Trung Quốc VBE Technology Shenzhen Co., Ltd. giấy chứng nhận

Tiêu chuẩn:Product Inspection and testing report

Số:176900

Ngày phát hành:2018-01-12

Trung Quốc VBE Technology Shenzhen Co., Ltd. giấy chứng nhận

Tiêu chuẩn:Computer software copyright registration certificate

Số:01521206

Ngày phát hành:2017-03-22

Trung Quốc VBE Technology Shenzhen Co., Ltd. giấy chứng nhận

Tiêu chuẩn:Computer software copyright registration certificate

Số:01439957

Ngày phát hành:2017-03-22

Trung Quốc VBE Technology Shenzhen Co., Ltd. giấy chứng nhận

Tiêu chuẩn:Computer software copyright registration certificate

Số:01519109

Ngày phát hành:2017-03-22

Trung Quốc VBE Technology Shenzhen Co., Ltd. giấy chứng nhận

Tiêu chuẩn:Product Inspection and testing report

Số:176900

Ngày phát hành:2018-01-12

Trung Quốc VBE Technology Shenzhen Co., Ltd. giấy chứng nhận

Tiêu chuẩn:Product Inspection and testing report

Số:176900

Ngày phát hành:2018-01-12

Trung Quốc VBE Technology Shenzhen Co., Ltd. giấy chứng nhận

Tiêu chuẩn:Product Inspection and testing report

Số:176900

Ngày phát hành:2018-01-12

Trung Quốc VBE Technology Shenzhen Co., Ltd. giấy chứng nhận

Tiêu chuẩn:Product Inspection and testing report

Số:176900

Ngày phát hành:2018-01-12

Trung Quốc VBE Technology Shenzhen Co., Ltd. giấy chứng nhận

Tiêu chuẩn:Patent Certificate

Số:6522398

Ngày phát hành:2017-10-10

Trung Quốc VBE Technology Shenzhen Co., Ltd. giấy chứng nhận

Tiêu chuẩn:Patent Certificate

Số:6522400

Ngày phát hành:2017-10-10

Trung Quốc VBE Technology Shenzhen Co., Ltd. giấy chứng nhận

Tiêu chuẩn:Patent Certificate

Số:6522399

Ngày phát hành:2017-10-10

Hồ sơ QC

VBE luôn hướng tới con người, lấy công nghệ làm đầu, niềm tin hợp tác, chất lượng và giá cả cạnh tranh, triết lý kinh doanh hướng đến khách hàng.Lực lượng kỹ thuật hùng hậu, thiết bị sản xuất tiên tiến, kinh nghiệm sản xuất phong phú đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ hậu mãi chu đáo, được khách hàng tin tưởng.